O autorovi

František Makeš se narodil 9.12. 1931 ve Zlíně. V roce 1952 vystudoval Baťovu školu umění a byl žákem prof. Josefa Kousala. Po ukončení studia v roce 1952 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval v atelieru prof. Miroslava Holého.

Po ukončení studia v roce 1958 obdržel 3 čestné roky studia restaurování uměleckých památek v atelieru prof. B. Slánského. V roce 1970 byl František Makeš pozván Královskou vysokou školou (Institut pro výzkum materiálů) ve Stockholmu ke spolupráci na záchraně uměleckých sbírek na statním zámku Skokloster.

Pro zvládnutí nových požadavků na uvedeném zámku Makeš studoval na universitě v Göteborgu konstvetenskap biochemii. V roce 1969 obhájil doktorskou prací ”Enzymatic consolidation of Paintings”. Vyvinul způsoby identifikace obrazů a konzervovaní obrazů. Přednášel na Královské vysoké škole chemii u prof. Hallströma a pracoval na rozeznání falešných obrazů, kopií a originálů.

V roce 1993 dostal medaili od prezidenta Václava Havla za záchranu historického pouzdra určeného k přenášení koruny z roku 1347. V roce 2005 získal ocenění Gratias agit od Českého kulturního institutu. V roce 2006 získal královskou medaili osmé velikosti modré stuhy od krále Švédska. František Makeš je také držitelem Ceny města Zlína za rok 2019.

V roce 2022 obdržel František Makeš rezortní medaili ARTIS BOHEMIAE AMICIS. Toto ocenění je udělováno významným osobám, které cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí.